Ansöka om stöd

Om det är dags för er att formulera er idé till en ansökan kan du här läsa om hur ni går tillväga steg för steg. Vi på leaderkontoret finns med och coachar er under hela processen.

1. Utkast för beredning

För att ni ska hamna rätt ska ni alltid börja med att kontakta oss på leaderkontoret. Vi på kontoret gör en första bedömning om projektet uppfyller grundkraven för leaderstöd. Läs mer under fliken ”Testa er ide”. Den formella ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst men vi på kontoret hjälper dig att ta fram ett utkast till ansökan. Utkastet grundar sig på de frågor som du kommer få besvara i e-tjänsten. Utkastet presenteras sedan för vår styrelse under ett beredningsmöte. Styrelsen gör då en första bedömning om projektet passar vår strategi och urvalskriterier. Utifrån den feedback som ni får från styrelsen kan ni vässa ansökan ytterligare innan ni registrerar den formellt.

2. Ansök om fullmakt hos Jordbruksverket

Det är bara föreningar, företag och organisationer som kan söka stöd. För att ni ska kunna regisrera en ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst måste den person som ska vara ansvarig för detta ha en fullmakt.  Din ansökan om fullmakt ska skickas till den adress som står angiven på blanketten.  Det tar ungefär en vecka att få fullmakten verkställd.

3. Registrera ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst

När fullmakten är verkställd kan ni börja registrera er ansökan.  Ni kommer till e-tjänsten för ansökan via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats. Du som fullmaktstagare kan nu logga in med BankID.  När du väljer att du representerar ”En kund, mitt bolag, någon annan” ser du organisationen som du har fullmakt för, och kan klicka dig vidare.  Är du som sökande enskild firma ska du välja att du representerar ”Mig själv”. För att komma till tjänsten för att registrera en ansökan ska du göra följande val i menyn till vänster.

» E-tjänster inom Mina sidor » Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd

Starta sedan tjänsten och välj ”Ny ansökan om stöd”

Klicka i att ansökan gäller ”Ny ansökan om stöd leader 2023-2027” och att du stämt av med leaderkontoret att du valt rätt alternativ.

Nu kan du följa utkastet till ansökan, som du tagit fram i dialog med kontoret, så att du gör rätt val och kan kopiera över textavsnitten.

För att ansökan ska vara komplett behöver du bifoga:
  • En budgetmall.
    Du ska även bifoga offerter eller andra kostnadsunderlag som visar hur du kommit fram till upptagen budget.
  • Ett likviditetsintyg.
    Det kan vara ett utdrag från banken, balansräkning eller lånelöfte som visar att ni har tillräcklig likviditet för att genomföra projektet.  Tillräcklig likviditet är minst 20 % av sökt stöd. Anledningen till att ni måste styrka likviditet är för att stödet betalas ut efteråt då ni redovisar utgifterna.

4. Handläggning och beslut

När ansökan är inskickad i e-tjänsten ser vi den och kan påbörja vår handläggning. Vi återkommer om vi ser att något behöver kompletteras eller förtydligas. Er ansökan behöver vara komplett senast två veckor innan ett styrelsemöte för att den ska tas upp för beslut.

Styrelsen kan bifalla eller avslå ansökan utifrån hur väl ansökan stämmer med vår strategi, insatområden och urvalskriterier. Om styrelsen bifaller ansökan ska Jordbruksverket formellt godkänna projektet. Att få ett  formellt beslut från Jordbruksverket tar ungefär 3-5 månader. Ni kan starta projektet innan ni har det formella beslutet men ni gör det då på egen risk.