Projekt Inflyttare 

Inflyttarprojeket är ett projekt som drivs av Kustlandet med fokus att bidra till inflyttning till området. Målsättningen är att genom olika riktade insatser och samverkan attrahera nya invånare till Kustlandskommunerna samt att marknadsföra regionen som en lockande plats att leva, arbeta och bo på. Projektet kommer pågå under två år (2022-2024). 

 Har du frågor om projektet? 
Kontakta projektledare Jenny Svendsby 
jenny@kustlandet.se