Styrelsemöte

På styrelsemöten fattas beslut om inkomna projektansökningar.

Styrelsemöte 7 maj

På styrelsemötet bereds och beslutas om inkomna projektansökningar. För att en ansökan ska tas upp för beslut ska den vara registrerad och komplett senast två veckor innan mötet. Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret så hjälper vi er vidare.