Om oss

Kustlandet är en ideell förening som bildats av områdets föreningar, företag och kommuner för att bedriva landsbygdsutveckling, främst inom leader och EU’s strukturfonder. Verksamheten drivs utifrån en lokalt förankrad utvecklingsplan. Genom att medfinansiera utvecklingsprojekt i området uppfylls målen i strategin.

Landsbygdsutveckling med leadermetoden

Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter samverkar för att utveckla sin plats. Utvecklingsmetoden, som funnits inom EU sedan början av 1990-talet, grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och långsiktigt av de som bor och verkar i ett område. Genom sitt leaderområde kan organisationer söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till att uppfylla områdets mål.

Utvecklingsstrategi 

Inom Leader utformar lokala representanter från den ideella, privata och offentliga sektorn en utvecklingsstrategi som beskriver hur man vill utveckla landsbygden socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Utvecklingsstrategin följer även övergripande riktlinjer som fastställts inom EU och godkänns av Jordbruksverket.  Strategin genomförs genom att styrelsen beviljar stöd till projektansökningar som bidrar till att uppfylla områdets utvecklingsbehov. Finansieringen kommer från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, staten och våra kommuner Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås. 

Leaderkontoret och styrelsen 

Kustalandet är en ideell förening som leds av en styrelse som utgör en bred och jämställd representation från den ideella, offentliga och privata sektorn. Styrelsens ledamöter har valts då de har bred kunskap och kontaktnät i området. 

Föreningen har anställd personal som stöttar och hjälper sökande genom hela ansökningsprocessen från idé till slutrapportering. Till kontoret kan ni även vända er för att bolla idéer som ännu kanske inte är projektklara för att få tips på samarbetsparter och kontakter. 

Vill du bli medlem?

Vill du, din förening eller företag stötta vår verksamhet kan ni bli medlemmar i vår förening. Som medlem kan har ni möjlighet att rösta på årsstämman och några gånger om året får du också ett nyhetsbrev per e-post där vi berättar om pågående verksamhet och aktuella projekt. Medlemskapet kostar 100 kr och gäller tills vidare.

Betala medlemsavgiften till Bankgiro: 461 – 7635 och mejla kontaktuppgifter till info@kustlandet.se