Bottna Bygdegård-aktivitetshus året runt

Om projektet

Bottna bygdegård utgör en knutpunkt i bygden och är en viktig samlingsplats. Bygdegården förvaltas gemensamt av Hembygdsföreningen Vikingarna och Idrottsföreningen IK Österviking. Lokalen används bland annat till möten, studiecirklar, föräldragrupper och trivsel och informationsträffar. IK Österviking arrangerar fotbollsträning och matcher för alla åldersgrupper samt träning och tävling i bågskytte. Vid dessa tillfällen utnyttjar de omklädnings- och duschutrymmen som finns i Bygdegården. Hembygdsföreningen vill nu utöka användandet av lokalerna och utöka antalet evenemang året runt. Idag värms lokalerna upp med direktverkande el som har  bidragit till att de tvingats sänka värmen på vinterhalvåret för att det inte ska bli för dyra driftskostnader. Det har gjort att de inte kunnat använda lokalerna under de kalla månaderna. För att kunna driva verksamhet året runt och utöka antalet aktiviteter behöver de en energieffektiv elförsörjning. Så inom projektet ska de installera solpaneler för elförsörjning vars kapacitet kommer räcka för drift av bygdegården.

 

Projektets mål

Det övergipande målet är en energieffektiv samlingslokal för aktviteter året runt i Bottna. Projektet bidrar till att skapa förutsättningar för ekonomisk hållbarhet och att säkerhetställa framtida drift av lokalerna. Det utökade utnyttjandet kommer bidra till fler evenemang, fritidsaktiviteter och fler besökare. 

 

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
22.11.28-24.10.31

Projekttyp
Projektstöd 

Insatsområde
Kultur, idrott, fritid och service

Projektägare
Hembygdsföreningen Vikingarna 

Projektledare
Roger Malmgren
info@hbvikingarna.se 

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
145 000 kr

Övrig offentlig finansiering 
Söderköpings kommun, 87 000  kronor

Övrig privat finansiering
Sparbanksstifelsen Alfa 29 000  kronor

Egen finansiering
29 000 kronor samt 500 h ideellt arbete

Total finansiering
290 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden