Hjortberget

Hjortbergets skidklubb ska bygga ett tillgänglighetsanpassat flerföreningshus för året-runt-verksamhet vid Hjortberget.

Om projektet

Hjortbergets skidklubb har ambitionen att vidareutveckla fritidsområdet runt Hjortberget i Oskarshamn, så att anläggningen ska kunna användas året runt av flera föreningar, enskilda motionärer och strövare. Hjortberget ligger i en vacker natur och visionen är att platsen kan göras ännu mera omtyckt och levande året runt. Platsen Hjortberget har ett unikt läge med sin centrala placering i Oskarshamn och som gör att man på ett enkelt sätt kan ta sig till anläggningen. Föreningen har tagit fram en vision tillsammans med friluftsfrämjandet i Oskarshamn där de eftersträvar att öka antalet besökare och användare till 100 000/år.  

För att området ska bli ett område som kan användas av många olika fritidsaktiviteter och föreningar ska skidklubben bygga ett tillgänglighetsanpassat flerföreningshus. Lokalerna behövs som bas för utökning av aktiviteter med umgängesytor, möteslokaler och service till besökare så som toaletter och kiosk. Vid olika former av evenemang och träningar kan de nya lokalerna användas för föreningsarbete, kursverksamhet och receptions- och serviceändamål.

Projektets mål

Det övergripande målet är att skapa en grund för vidareutveckling av friluftsaktiviteter genom att bygga ett tillgänglighetsanpassat flerföreningshus för året-runt-verksamhet vid Hjortberget.

Projektets kvantitativa mål:

  • Ett nytt tillgänglighetsanpassat flerföreningshus vid Hjortberget på ca 280 m2 färdigt att tas i bruk med verksamhetsutrymmen, förråd, möteslokaler, kiosk och toaletter 
  • En ny service för allmänheten
  • 1 nytt nätverk av föreningar som vill samverka om Hjortbergets utveckling
  • En plan gällande framtida skötsel och finansiering finns

Projektets kvalitativa mål:

  • Långsiktig grund för utveckling av Hjortberget enligt visionen
  • Bättre standard och utökad service på Hjortberget som kan användas året runt
  • Bättre tillgänglighet, på och till Hjortberget
  • Ökad attraktivitet som lockar fler besökare från när och fjärran.
  • Bättre förutsättningar för vidare utveckling av föreningar i Oskarshamns verksamhet

 

 

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.11.29-25.11.30

Projekttyp
Projektstöd 

Insatsområde
Kultur, idrott, fritid och service

Projektägare
Hjortbergets skidklubb

Projektledare
Jim Håkansson

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 053 100 kronor

Övrig offentlig finansiering
400 00 kronor Oskarshamns kommun
142 000 kronor resurs, Oskarhamns kommun

Egen finansiering
563 timmar ideellt arbete.

Total finansiering
1 595 100 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden