Mannes växthus

Om projektet

Mannes trädgård erbjuder tjänster inom trädgård, bygg och måleri och driver sin verksamhet Näckrosdalen i Gryt.  Han vill nu vidareutveckla verksamheten och skapa en plats där besökare lämnar en stressig omvärld utanför och kan ta en fika samtidigt som man tar del av Näckrosdalens skog, växter, dammar, vattenfall, fiskodlingar.  För ändamålet ska ett växthus byggas där en del kan användas som café och konferenslokal. Projektet är beviljat som ett projektstöd till företag och syftar till att tillvarata företagets utvecklings- och tillväxtmöjligheter inom besöksnäringen genom att erbjuda en ny tjänst, caféverksamhet, i en unik miljö som dessutom marknadsför företagets andra produkter.

Visionen är att skapa en skogsträdgård som ett levande showroom och en plats där de exempelvis kan erbjuda skolklasser att använda området som en lärosal i klimatlära. Manne vill inspirera människor att värna om natur och biologisk mångfald.

Projektets mål

Projektet mål är ett färdigt 70 kvm stort växthus inrett som café och möteslokal, klart att tas i bruk. Förutsättningar har skapats för att verksamheten ska kunna växa.

 

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.09.11-25.06.30

Projekttyp
Projektstöd till företag
Insatsområde
Näringsliv och sysselsättning
Projektägare
Manne Lundström enkild firma
Projektledare
Manne Lundström
Webb och sociala medier
Webbplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
110 000 kr

Egen privat finansiering
50 000 kronor

Total finansiering
160 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden