Webbapp Vikbolandet

Projektet syftar till att synliggöra och marknadsföra Vikbolandets turism och näringsliv. Inom projektet ska en webbsida, med möjlighet att laddas ned som en applikation, tas fram.

Om projektet

Projektet syftar till att synliggöra och marknadsföra Vikbolandets turism och näringsliv. Inom projektet ska en ny framtidssäkrad webbsida tas fram, med möjlighet att laddas ned som en progressiv webbapp. Genom webbsidan/applikationen kommer det att bli enklare för alla aktörer på Vikbolandet att nå ut med sitt budskap. Webbsidan ska vara en dynamisk och interaktiv plattform som ska förses med verktyg som gör det lätt för företag/föreningar att skapa information, event och annonser för sina verksamheter. Här ska besökare i Vikbolandet på ett lättillgängligt sätt hitta information om företag, besöksmål, evenemang och kunna boka bord på restauranger och köpa biljetter.

Framtidens turist besöker platsen digitalt innan de gör ett fysiskt besök. Bilder och filmer har stor påverkan då det lätt sprids i sociala medier och kan vara avgörande för valet av besöksmål. För att synliggöra Vikbolandet kommer det inom projektet även tas fram filmer om området som ska visas på webbplatsen och som kan spridas via sociala medier.

Målet med projektet är en modern plattform för informationsspridning, ökad kännedom om Vikbolandet och förbättad information till besökare. Genom att öka Vikbolandets attraktion som besöksmål stärks områdets företag och skapar fler arbetstillfällen i turistnäringen.

Om projektet

Projektperiod
22.01.01-24.12.31

Projektägare
Vikbolandets Företagargrupp ek.förening

Projektledare
Bo Axelsson
bosse.axelsson@gmail.com

Webb och sociala medier
www.vikbolandet.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
355 000 kronor

Företagarföreningens medlemmar medfinansierar med 900 h ideellt arbete. 

Total finansiering
355 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden