Discgolfbana i Ringarum

För att öka utbudet på fritidsaktiviteter för alla åldrar ska föreningen anlägga en discgolfbana i Ringarum. 

Om projektet

Discgolf är en idrott på stark frammarsch och fotbollsföreningen Ringarums IF såg att det skulle vara ett bra komplement till deras övriga verksamhet. Det skulle innebära fler fritidsaktiviteter i Ringarum för boende på orten men skulle även bidra till fler besökare. Föreningen vill att bygden ska få en ny samlingsplats och aktivitet som passar hela familjen.

Projektets primära mål är att anlägga en 9-håls discgolfbana  anslutning till Ringarums IFs anläggning. Banan ligger lättåtkomligt för alla åldrar, gammal som ung, och skogen kommer bjuda på en utomordentligt härlig naturupplevelse men även en utmanande aktivitet. Föreningen kommer samarbeta med några av de lokala fiken och affärerna för uthyrning av discar vilket på sätt även har positiva effekter fär deras verksamheter. Uppskattningen är att banan ska locka ungefär 1000 besökare årligen där antalet besökare förväntas ökas med tiden. Föreningens målsättning är även att projektet även bidrar till fler medlemmar i föreningen och ett ökat engagemang i bygden.

Om projektet

Projektperiod
2022.08.24-2023.12.01

Projektägare
Ringarums IF

Projektledare
Bill Åström
admin@ringarumsif.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
115 000 kr

Egen finansiering från Ringarums IF
10 000 kronor

Total finansiering
125 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar medverkande föreningar bidra med 300 h ideellt arbete. 

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner. 

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden