Rönö festplats

Rönö bygdeförening ska skapa en ny plats för aktiviteter och evenemang.

Om projektet

Bild: Akvarell målad av Berga Landskap & Trädgård AB

Rönö Bygdeförening är en ideell förening på Vikbolandet, Norrköpings kommun. Föreningen förvaltar Rönö Bygdegård, Rönö Hembygdsgård Segerbo och socknens övriga kulturarv och bedriver gemenmskapsfrämjande aktiviteter i bygden.

Föreningen och dess medlemmar är väldigt aktiva, totalt arrangerades ca 80 aktiviteter under 2022 för sammanlagt 3 114 personer. Det ordnas bland annat hembygdsvandringar, byggvårdsprojekt, kulturarrangemang och informationsinsatser inom första hjälpen och krisberedskap samt trafionella midsommarfiranden.

Bygdens föreningsliv (under sista åren Rönö Bygdeförening) har under 99 år, genom ett upplåtelseavtal, drivit och förvaltat festplatsen vid Skälläng i Rönö. Det är där som det gemytliga midsommarfirande anordnats liksom olika barnaktiviteter såsom teater- och trolleriföreställningar. Men under hösten 2022 sade markägaren upp avtalet med bygdeföreningen om Skällängs festplats.

Då det är väldigt viktigt för bygden att ha en mötes- och festplats så började föreningen arbetet med att hitta en ny plats. De ville även att den nyaplatsen skulle passa fler aktiviteter vara tillgänglighetsanpassad och kunna användas under hela året. Föreningen erbjöds flera platser men valet föll på att köpa 3 ha mark direkt väster om den egna hembygdsgården Segerbo.

Inom projektet ska den den nya festplatsen, Rönö Festplats byggas upp. De ska återanvända en del gamla byggnader från Skälläng för att behålla den anrika känslan och kombinera med nya. Byggnaderna ska utrustas med moderna lösningar för el, vatten och sanitära faciliteter, samt tillgänglighetsanpassas. I anslutning till festplatsen ska även parkeringsplatser anläggas.

Rönö Festplats skall anpassas för att möjliggöra utveckling av nya aktiviteter och utveckla gamla. Den ska kunna nyttjas för olika typer av nya evenemang såsom julmarknad, teaterföreställningar, konserter och utomhusbio likväl som det traditionella midsommarfirandet.
Ambitionen är att Rönö Bygdeförening på sikt ska kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och evenemang vid Rönö festplats och den intilliggande hembygdsgården Segerbo. Genom en ändamålsenligt utformad festplats som möjliggör ett breddat aktivitetsutbud kommer föreningens ekonomi stärkas och långsiktigheten öka.

En skiss över Rönö Festplats

Bild: Akvarell målad av Berga Landskap & trädgård AB

Projektets mål

Projektets övergipande mål är att skapa en ny festplats och ett besöksmål vid Rönö Hembygdsgård Segerbo.

Kvantitativa mål:

 • 100 nya/bevarade aktiviteter och evenemang (en ökning med 25 %)
 • 1 ny tillgänglighetsanpassad byggnad (dansbana med scen och loger), 7 befintliga byggnader, moderniserade och tillgänglighetsanpassade
 • Parkering för 100 bilar, samt två tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser
 •  En informations- och marknadsföringsplan
 • En plan och ansvarsfördelning gällande framtida skötsel

Projektets kvalitativa mål:

 • Långsiktig grund för utveckling och stärkande av föreningens verksamhet
 • Bättre standard och utökad service på festplatsen som kan användas året runt
 • Bättre tillgänglighet, på och till festplatsen
 • Ökad attraktivitet för bygden som lockar fler besökare från när och fjärran.
 • Genom att erbjuda en modern och attraktiv mötesplats skulle föreningen kunna locka både lokalbefolkning,
  sommargäster, turister och besökare från omkringliggande områden.

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.11.29-25.11.30

Projekttyp
Projektstöd

Insatsområde
Kultur, fritid, idrott och service

Projektägare
Rönö Bygdeförening

Projektledare
Conny Passmark

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
975 000 kronor

Övrig offentlig finansiering
Norrköpings kommun, 25 000 kronor
Region Östergötland, 100 000 kronor
Allmänna Arvsfonden, 850 000 kronor

Egen finansiering
409 135 kronor
Samt 800 h ideellt arbete

Övrig privat finansiering
Sparbanksstiftelsen Alfa, 409 135 kr

Total finansiering
2 409 135 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden