Utveckling av Skedshult discgolfbana 

Om projektet

Föreningen Skedshult discgolf bildades 2020 av unga discgolfentusiaster som ville skapa mer fritidsaktiviteter i byn. De byggde då en enklare bana som med tiden ändå varit välbesökt

Inom projektet ska föreningen nu vidareutveckla discgolfbanan för att göra den mer attraktiv och inkluderande för en bredare målgrupp. Discgolf är en sport som kan utövas av människor med olika fysiska förmågor och erfarenhetsnivåer. För att få fler att testa sporten ska föreningen skapa en nybörjarvänlig slinga med med kortare utkast. De kommer även göra förbättringar av de befintliga 18 hålen för att höja nivån på spelupplevelsen för att passa avancerade spelare och tävlingar. De ska förbättra utkastplatserna, sätta upp hålskyltar och en bankarta för att det ska vara lättare att navigera sig runt.  Föreningen vill även att områden kring discgolfbanan ska bli ett trevligt besöksmål så platser ska iordningställas för att bland annat kunna sitta och äta en medhavd matsäck.

Föreningen kommer samarbeta med den lokala bygdegårdsföreningen och ta fram en långsiktig plan för underhåll och skötsel av banan.

Projektets mål

Det övergripande målet med projektet att skapa en välfungerande discgolfanläggning i Skedshult som passar både nybörjare och avancerade spelare.  Projektet ska främja fritidsaktiviteter, stärka gemenskapen och öka tillgången till service i området.

Målet är att antalet medlemmar i föreningen ökar och att fler engagerar sig lokalt. De har förhoppningarna att antalet utnyttjare av banan kommer ökas med 1500 personer första året. De ökade antalet besökare ser det även kan ge gynna andra verksamheter området.

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.10.16-24.12.31

Projekttyp
Projektstöd

Insatsområde
Kultur, fritid, idrott och service

Projektägare
Skedshult Discgolf

Projektledare
Albin Junehammar

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
265 000 kronor

Egen finansiering
500 h ideellt arbete

Total finansiering
265 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden