Utveckling av
Sandfjärdsbadet

Om projektet

Sandfjärdsbadets badplats i Ramsdal drivs av ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgårds vars medlemmar är fastighetsägare i området. Badplatsen är populär och besöks av både boende i området, närområdet och från andra delar av kommunen. Föreningen driver även en subventionerad simskola här. Under de senaste åren har antalet badgäster ökat vilket bidragit till att det blivit trångt om plats och en offentlig toalett har efterfrågats. Nu vill föreningen göra badplatsen mer attraktiv för besökare i alla åldrar och mer tillgänglig för rörelsehindrade. Inom projektet ska de bygga ett servicehus med handikappanpassad toalett och även förbättra gångvägar ned till badplatsen för att göra den med tillgänglig. De ska skapa ett lekområde för barn, sätta upp parkbänkar, grillplatser, en uppläggningsplats för surfbrädor/kajaker och sätta upp belysning. För att skapa mer plats för besökare ska ett område röjas från vass.

Syftet med projektet är att få en starkare gemenskap och en attraktivare bygd. Locka den yngre generationen att stanna i området och ta hand om den. 

 

Projektets mål

Det övergripande målet är att skapa en välkomnande badplats för barn, ungdomar, äldre, medlemmar, besökare, hundägare, och vattensportare.

Målet är att det på Sandfjärdsbadet ska finnas:
1 handikappanpassad toalett och servicebyggnad med möjlighet till glassförsäljning.
1 lekplats
1 informationstavla
1 hjärtstartare
1 ställning för SUP/brädor/kajaker
1 cykelparkering
1 handikapparkering
1  grillplats
2 bord med bänkar
Ett större område för besökare
Fler besökare och evenemang.

 

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.10.15-25.01.31

Projekttyp
Projektstöd

Insatsområde
Kultur, fritid, idrott och service

Projektägare
Ek.föreningen S:t Anna skärgård

Projektledare
Petra Östelius

Webb och sociala medier 
Webbplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
350 000 kronor 

Egen privat finansiering
283 064 kr faktisk finansiering och 350 timmar ideellt arbete

Total finansiering
633 064 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden