Genomföra projekt

När ni har fått beslut om stöd är det dags att förverkliga projektidén. Här kan ni läsa om vad ni behöver tänka på när ni genomför och redovisar projektet. 

Från idé till verklighet!

När ni fått ett positivt beslut så kan ni sätta igång arbetet. Projektets officiella startdatum är när ni skickade in ansökan via e-tjänsten till Jordbruksverket. Ni har möjlighet att starta projektet från det officiella startdatumet men innan ni har beslutet från Jordbruksverket är det på egen risk.

Vi på kontoret finns med som stöd och kommer hålla kontakten mer er för uppföljning och hjälp med delredovisning.  Så utnyttja den möjligheten, kontakta oss om ni har frågor och behöver hjälpledning. Vi vill att ni ska lyckas!

Följ projektplanen

Det mest grundläggande, för att resan till slutrapportering ska gå smidigt, är att följa projektplanen. Ha koll på kostnaderna och stäm av vilken aktivitet i planen de tillhör. Det kommer underlätta er uppföljning och redovisning. Om inte projektet kan genomföras som planerat är det viktigt att ni hör av er till oss på kontoret. Ta kontakt med oss i god tid innan ni genomför några ändringar.

ANVÄND VÅRA LOGOTYPER

Låt det synas att ni driver leaderprojekt

Alla projekt som har finansierats med stöd från Leader ska visa det genom att använda våra logotyper. Det här är ett sätt att synliggöra den konkreta nyttan med stöden inom EU:s landsbygdsfond, som Leader är del av.

Kravet på logotyper gäller exempelvis om ni tar fram annonser och informationsblad. Har ni en webbsida ska ni även där ha kort information om projektet tillsammans med loggorna.

Vi vill också dela de insatser ni gör på våra kanaler- så tagga oss gärna för att uppmärksamma oss.

LEADERPROJEKT INSPIRERAR!

Berätta gärna för andra om möjligheten att söka leaderstöd.

Tillsammans bidrar vi till att utveckla området som en
attraktiv plats att leva, bo och verka i!

 

Råd och information om redovisning

Ansök om förskott

Så snart ni har fått beslutet från Jordbruksverket kan ni söka förskott på stödet, det gäller alla sökande förutom kommuner och myndigheter.

Ni kan söka 50% av projektstödet i förskott. Projektstödet är andelen som kommer från EU/stat, och hur mycket det är ser ni i ert beslut. Ni kan dock högst få 250 000 kronor i förskott.

Det är viktigt att komma ihåg att förskottet är en del av ert beviljade stöd. Ni måste redovisa alla utgifter även de som täcks av förskottet. Ansökan om förskott gör du i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats.

Ansök om delutbetalning

Ni kan ansöka om delutbetalning så snart ni har fått ert beslut och har betalat utgifter för projektet. Gör gärna en ansökan om delutbetalning inom några månader efter beslut och därefter löpande under hela projekttiden.

Ni ansöker om delutbetalning via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbsida. När ni ansöker om delutbetalning ska ni ladda upp fakturakopior och betalningsbevis för de utgifter ni tar upp i ansökan. Betalningsbevis är ett utdrag från banken som visar att fakturan är betald. På betalningsbeviset ska det synas att det är ni (organisationen) som betalat kostnaden samt att mottagande konto är samma som på fakturan.

Jordbruksverkets webbsida kan ni läsa en guide om hur e-tjänsten fungerar och se en instruktionsfilm om hur en ansökan om utbetalning går till.

Särredovisa projektet

Alla utgifter som tillhör projektet ska särredovisas i organisationens bokföring. Det kan ni göra med ett eget kostnadsställe, egen resultatenhet eller unikt konto. Rådfråga oss på leaderkontoret om vilken särredovisningsmodell som kan passa er beroende på vad ni har för bokföringssystem.

Vid redovisning ska ni kunna visa ett utdrag från bokföringen för projektets kostnader som visar att ni särredovisat.

Slutredovisning

När ni har genomfört aktiviteterna i projektet är det dags för slutredovisning. Er ansökan om slututbetalning ska ha skickats in via e-tjänsten innan projektets slutdatumet. Slutdatumet hittar ni i det formella beslutet från Jordbruksverket. Ha koll på slutdatumet då ni riskerar avdrag, på det beviljade stödet, om ansökan skickats in för sent. Men i god tid innan slutdatumet bör ni ha varit i kontakt med oss på kontoret för en avstämning.

Förutom att redovisa de kostnader som ni tidigare inte tagit upp i en ansökan om delutbetalning ska ni vid slutredovisning berätta mer om hela projektets resultat. Vi på kontoret går tillsammans med er igenom era underlag och de frågor ni ska besvara, innan ni skickar ni ansökan till Jordbruksverket.

Om ni av någon anledning inte hinner slutföra eller redovisa projektet i tid behöver ni kontakta oss på kontoret för att ansöka om förlängning. En ansökan om förlängning behöver göras innan projektets ursprungliga slutdatum.