Leader 2014-2022

Kustlandet har drivit ett leaderområde som utgör en del av lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2022. 

Kustlandet under programperiod 2014-2022

Programperioden 2014-2022 är nu inne i en avslutningsfas. Kustlandets budget för programperioden är uppbokat och de projekt som beviljats stöd ska slutredovisa sina projekt senast den 31/12-24. 

 

Beviljade projekt 2014-2022

Här nedan kan ni se vilka projekt som beviljats stöd under den gångna programperioden. De flesta av projekten är nu avslutade men resultaten lever kvar i området och verksamheterna drivs vidare av projektgenomförande organisationer.

Beviljade mikrostöd 2014-2022

Kustlandet har under programperioden 2014-2022 drivit tre olika paraplyprojekt. Kustlandets paraplyprojekt för Mikrostöd går under namnet MILOU, som står just för Mikrostöd till lokalt utveckling. Föreningar, företag och lokala utvecklingsgrupper har kunnat söka upp till 40 000 kr i stöd för att genomföra utvecklingsprojekt och själva bidragit med eget arbete och/eller egna pengar.

 

 

MILOU-Aktiv landbygd

Paraplyprojektets syfte har varit att öka landsbygdens attraktivitet genom möjlighet till en aktiv fritid för förbättrad folkhälsa. Inom projektet har föreningar, ungdomar och lokala utvecklingsgrupper i samverkan kunnat söka mikrostöd för att genomföra insatser som bidrar till att utveckla allmännyttiga fritidsaktiviteter.

Klicka på plustecknet nedan för att läsa om vilka projekt som har genomförts inom MILOU-Aktiv landsbygd.  

Delaktiviteter/mikrostöd inom MILOU-Aktiv landsbygd

Delaktivitet: Öndal/Skedshults Boulebana
Genomförare: ÖndalSkedshults bygdegårdsförening
Inom delaktiviteten har föreningen anlagt en Boulebana i Skedshult. Insatsen har bidragit till att det nu finns fler fritidsaktiviteter och en ny social mötesplats i Skedshult.
Projektstöd: 13 200 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 8466 kr

Delaktivitet: Carlsfors Naturpark
Genomförare: Historiska föreningen Sandsbäckshult
Inom delaktiviteten har genomförarna utvecklat Carlsfors Naturpark, som tidigare var ett gammalt industriområde i Sandbäckshult, till ett attraktivt besöksmål. På området finns ett unikt ångkraftverk från 1897 och platsen är vackert beläget vid Alsterån. Här har föreningen ordnat olika evenemang och föreläsningar inom kultur- och natur- och friluftsliv. Delaktivitetens syfte har varit att synliggöra och marknadsföra Carlsfors Naturpark för allmänheten. Inom delaktiviteten har en logotyp för Carlsfors Naturpark tagit fram och informations- och vägvisningsskyltar har satts upp för att besökare ska hitta dit. Evenemangen har marknadsförts i lokal press.
Projektstöd: 35 968 kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 22 000 kr

Delaktivitet: Utveckling ungdomsverksamhet
Genomförare: Blomstermåla IK
Inom delaktiviteten har Blomstermåla IK testat en modell där de rekryterar äldre ungdomar att träna de yngre och på så sätt få kompetens och åter tillväxt av ledare i föreningen. För att ungdomarna skulle känna sig stärkta i sin roll har de fått gå en utbildning för fotbollstränare och inspirerats av nya träningsmetoder.
Projektstöd: 40 000 kr
Egen finansiering, ideellt arbete egna pengar: 22 000 kr

Delaktivitet: Motorik- och styrketräning utomhus
Genomförare: Västra Husby IF
Inom delaktiviteten har genomföraren Västra Husby IF omvandlat en grusplan till en plats där man kan träna styrketräning individuellt eller i gruppträningsform. De har byggt ett trädäck, fristående plattformar och plank som kan användas i kombination med träningsutrustning. En begagnad plåtcontainer har köpts in och placerats intill träningsytan som förvaringsutrymme för träningsredskap.
Projektstöd: 39 595 kr
Egen finansiering, ideellt arbete /egna pengar: 88 000 kr

Delaktivitet: S:ta Ragnhilds Trädgårdsträffar
Genomförare: S:ta Ragnilds Trädgårdsförening
S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening är en förening i Söderköpings kommun vars syfte är att öka kunnandet och intresset för trädgårdsodling. Föreningsaktiviteterna hade på grund av Coronapandemin varit begränsade men de hade ändå märkt av ett ökat trädgårdsintresse. För att fortsätta anordna aktiviteter och erfarenhetsutbyte bland trädgårdsodlare och samtidigt kunna locka en ny yngre målgrupp ville de använda sig av digitala medier. Föreningen, har inom delaktiviteten anordnat digitala ”Trädgårdsträffar” för medlemmar och tänkbara nya medlemmar i Söderköpings kommun. Träffarna har utgått från enkla filmer från medlemmarnas trädgårdar med inbjudna föreläsare och har speglat aktuella ämnen i trädgårdslivet.
Projektstöd: 32 287 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 68 860 kr

Delaktivitet: Tillgängliggöra Torpa Bad och Naturcamping
Genomförare: Börrum Södra Finnö intresseförening
Inom delaktiviteten har genomförarna tillgänglighetsanpassat ett utedass på Torpa Bad och Naturcamping. På så sätt har de skapat en inkluderande badplats där även personer med begränsad rörlighet ska känna sig välkomna till området. Inom delaktiviteten har även en gångväg förbättrats så att det är lättare att ta sig fram med rullstol och rullator.
Projektstöd: 30 000 kr
Egen finansiering: ideellt arbete /egna pengar: 22 000 kr

Delaktivitet: Samlingsplatser på Strupö
Genomförare: Strupö Boendeförening
Inom delaktiviteten har Strupö boendeförening skapat två samlingsplatser på Strupö, en centralt i byn och en vid byns gemensamma badplats, för att stärka gemenskapen och öka tillgängligheten för boende och besökare. Samlingsplatserna har utrustats med bänkar, bord och lekutrustning för att på så sätt skapa förutsättningar för gemenskapsfrämjande aktiviteter.
Projektstöd: 22 552 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 18 700 kr

Delaktivitet: Handboll Vikbolandet
Genomförare: Bråvalla IK
Inom delaktiviteten har Bråvalla IK erbjudit barn i låg- och mellanstadiet på Vikbolandet möjligheten att prova på och träna handboll. Föreningen som annars främst bedriver fotbollsverksamhet ville erbjuda en ny träningsform för barn på Vikbolandet. Delaktiviteten inleddes med att informera barn och föräldrar om möjligheten att delta på handbollsträningar. Under 20 veckor genomfördes handbollsträningarna och det deltog mellan 8-10 barn på varje träningstillfälle.
Projektstöd: 9540 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 33 000 kr

Delaktivitet: Cykelloppet i Sankt Anna
Genomförare: Navet i havet ek.förening
Inom delaktiviteten har genomförarna planerat och informerat om ett nytt motionslopp på cykel i Sankt Anna skärgård. Cykelloppet genomfördes under våren 2022 och gick mellan öarna Norra och Södra Finnö. Syftet var att skapa en besöksanledning och fler aktiviteter som gynnar både boende och verksamheterna i Sankt Anna. Aktiviteten och målet i projektet var att skapa en webbsida för information och anmälan till evenemanget
Projektstöd: 23 012 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 66 000 kr

Delaktivitet: Sommarkultur i skärgården
Genomförare: Valborgs i Klintemåla
Genomföraren ville tillsammans med byalaget, caféet och butiken i Klintemåla skapa en mötesplats för kulturella evenemang. Inom delaktiviteten har det anordnats fem olika kulturarrangemang för att utvärdera efterfrågan och intresset för att kunna planera ett framtida kulturutbud. Det genomfördes kulturevenemang med föreläsare om skärgården förr och nu,  arkeologi i Mistershults skärgård och  allsångseftermiddagar. Evenemangen blev välbesökta och uppskattade och har gett genomföraren underlag för att planera fler föreläsningar och kulturevenemang.
Projektstöd: 33 554 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 6160 kr

Delaktivitet: Jubileumsdag för nystart
Genomförare: Engelholms bygdegårdsförening
Inom delaktiviteten har Engelholms bygdegårdsförening skapat ett evenemang som skulle bli en nystart av verksamheten, som legat nere på grund av pandemin. För att skapa nytt engagemang, uppmärksamma nystarten och samtidigt fira att bygdegården funnits i 30 år har de inom denna delaktivitet genomfört en jubileumsdag för gamla och nya medlemmar. Evenemanget blev väldigt lyckat och det kom över 150 deltagare och föreningen fick 20 nya medlemmar. Ett resultat är även att fler har engagerat sig i föreningens verksamhet.
Projektstöd: 26 025 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 43 025 kr

Delaktivitet: Gårdeby i samverkan
Genomförare: Gårdeby friskola
Inom delaktiviteten ville genomföraren Gårdeby friskola tillsammans med hembygdsföreningen stärka samverkan och gemenskapen på orten. Som ett första led i detta ville de tillsammans genomföra ett valborgsfirande i Gårdeby. Under evenemangen var det traditionsenliga inslag som majbrasa och korvgrillning samt underhållning av trubadur. Evenemanget genomfördes med ideella krafter och blev så välbesökt och lyckat att det kommer genomföras igen.
Projektstöd: 5000 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 6600 kr

Delaktivitet: Fritidsaktivitetsområde Ramsdal
Genomförare: Ek. Föreningen i Sankt Anna skärgård
Inom delaktiviteten har genomföraren ekonomiska föreningen S:t Anna skärgård skapat ett attraktivt och mångsidigt fritidsaktivitetsområde i Ramsdal. Genom en välkomnande och inkluderande miljö med fritidsaktiviteter för alla åldrar ville de skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Inom delaktiviteten har en fotbollsplan iordningsställts, en kombinerad vollyboll-och pickleballplan upprättas, sport- och fritidsutrustning köpts in. Föreningen har även satt upp en karta med områdets vandringsleder.
Projektstöd: 37 978 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 106 480 kr

Delaktivitet: Anpassning av samlingslokal
Genomförare: Gladhammars hembygdsförening
Inom delaktiviteten har genomföraren anpassat bygdens samlingslokal så att den passar sammankomster med både fysiskt deltagande och digitalt anslutna deltagare. Föreningen märkte att det efter pandemin inte hade gått tillbaka till helt fysiska möten och eftersom de i sin samlingslokal saknade den tekniska utrustning för distansmöten och distansföreläsningar så begränsades utnyttjandet av lokalen. Inom delaktiviteten installerades det audiovisuella hjälpmedel som webbkamera, mikrofoner och högtalare. Lokalen utrustades också med hörslinga för att personer med nedsatt hörsel kan delta på evenemang. Föreningen byggde även en anslagstavla för att på den kunna informera om kommande evenemang.
Projektstöd: 24 000 kr
Egen finansiering: ideellt arbete/egna pengar: 9100 kr

 

Delaktivitet: Barn och unga-Discgolf
Genomförare: Östra Ryds IF
Syftet med delaktiviteten har varit att få fler unga att spela discgolf och uppmuntra spontanidrott. Inom delaktiviteten har föreningen genomfört prova på dagar i Östra Ryd där barn och unga bjudits in för att träna kastteknik, regler och spel på banan. För att genomföra ”prova på” träningarna har discar och träningskorgar köpts in. Intresset har varit stort och har resulterat i att träningarna fortsatt och föreningen nu har en ungdomssektion med två lag.
Projektstöd: 15 276 kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 6 600 kr

MILOU-Lokala utvecklingsinsatser

Syftet med paraplyprojektet har varit att uppmuntra lokal utvecklingskapacitet och öka landsbygdens attraktion. Inom projektet har föreningar, ungdomar, företag och föreningar i samverkan haft möjlighet att söka stöd för insatser med bred nytta som bidrar till att stärka bygden som en plats att leva och verka på.

Klicka på plustecknet nedan för att läsa om vilka projekt som har genomförts inom MILOU-Lokala utvecklingsinsatser 

 

Delaktiviteter/mikrostöd inom MILOU-Lokala utvecklingsinsatser

Delaktivitet: Farmer Market Vikbolandet
Genomförare: Föreningen Farrmers Market Vikbolandet
Inom delaktiviteten har föreningen skapat en fysisk mötesplats där hobbyodlare och intresserade kan samlas för att byta idéer, erfarenheter och produkter med varandra. En mindre bod har anpassats och inretts för att ändamålet. Bodens är placerad på Karlslund Rönö där deltagarna kan presentera sina produkter. Inom delaktiviteten har även en logotyp och vägvisningsskylt tagits fram för att besökare ska hitta till platsen. För att öka kännedomen om verksamheten, stärka nätverket och knyta till sig fler hobbyodlare genomfördes en välbesökt invigningshelg och senare även en skördeträff för allmänheten.
Projektstöd: 26 694 kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 39 600 kr

Delaktivitet: Förstudie-Gemensamhetsanläggning för VA på Marsö
Genomförare: Marsö Byalag
Inom delaktiviteten har Marsö byalag undersökt förutsättningarna för en hållbar lösning för vatten och avlopp på Marsö. Då Marsö inte ingick i kommunens utbyggnadsplan för kommunalt VA var den viktigaste frågan för fortsatt utveckling på ön en väl fungerande hållbar VA-lösning. För att komma vidare i VA-frågan behövdes en grundligare analys göras av vilka alternativ som finns för fastigheterna på ön. Inom delaktiviteten anlitades en konsult för att genomföra en VA-utredning. Byalaget har utifrån resultatet från utredningen fortsatt arbetet och utrett alternativen.
Projektstöd: 36 000 kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 88 000 kr

Delaktivitet: Förstudie Skärgårdsled
Genomförare: Börrum och Södra Finnö intresseförening
Inom delaktiviteten har genomförarna tillsammans med en konsult undersökt förutsättningarna för en Skärgårdsled som knyter samman Gryts och S:t Annas skärgård med transport- och vandringsleder. De har kartlagt vilka markägare som berörs av lederna, identifierat hinder, förankrat och informerat boende och dokumenterat naturvärden. Inom delaktiviteten har de även gjort kostnads-uppskattningar på vad anläggning av en skärgårdsled skulle kosta och undersökt möjliga samarbetspartners och finansieringsmöjligheter. Med framtaget underlag och strategi kommer föreningen i samverkan med berörda arbeta vidare med frågan.
Projektstöd: 39 600 kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 26 400 kr

Delaktivitet: Skaff’eriet – koncept för saluhall
Genomförare: Kommunbygderådet i Oskarshamn
Inom delaktiviteter har Kommunbygderådet i Oskarshamn i samarbete med ett 20- tal producenter undersökt förutsättningarna för en saluhall med närproducerad mat och hantverk. Tanken är att saluhallen ska vara en plattform för hantverkare och konstnärer för försäljning och utställning av alster. Saluhallen ska kunna erbjuda både försäljning och demonstrationer av produkter, matevent med exempelvis en kock eller konditor, samt kurser i hantverk av lokala utövare. Inom delaktiviteten har projektledare och anlitat resurs tagit fram ett koncept för en saluhall med en fullständig affärsplan och vilken företagsform man ska arbeta vidare med.
Projektstöd: 40 000 kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 10 000 kr

Delaktivitet: Kustlandets unga landsbygdsinfluencer
Genomförare: Kustlandet
Delaktiviteten är en insats för att synliggöra unga på landsbygden och sprida deras engagemang via sociala medier. De unga fick agera som influerare i sin bygd och på så sätt stärka områdes attraktionskraft. Möjligheten att som ung mellan 15-25 år få jobba som landsbygdsinfluencer annonserades ut på sociala medier. De kom in över 50 ansökningar och fick en bred spridning på sociala medier. Nio ungdomar rekryterades för att under åtta veckor (v 25-32) under sommaren 2021 jobba som landsbygdsinfluencer och dela sina vardag och sitt område på sociala medier. Två inlägg per vecka taggades med #ungikustlandet och #ungapålandsbygden för att man skulle kunna följa inspiratörerna i ett gemensamt flöde. Ungdomarna fick även en inledande utbildning i platsmarknadsföring och sociala medier.

Delaktivitet: Gårdeby ska växa
Genomförare: Gårdeby friskola ekonomisk förening
Gårdeby Friskola ekonomisk förening driver en förskola och en skola med natur- och musikinriktning. Att skolan har tillräckligt med elever är viktigt för verksamhetens fortsättning och för Gårdebys utveckling. Föreningen vill utöka möjligheten till aktiviteter i Gårdeby och även starta upp fritidsaktiviteter för barn och unga. För att öka kännedomen om skolan och dess verksamhet har föreningen inom denna delaktivitet genomfört en marknadsföringsinsats. De har informerat om verksamheten genom att delta på mässor, annonserat i tidningar och sociala medier och per postskickat ut information till hushåll med barn i skolålder i upptagningsområdet.
Projektstöd: 41 157  kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 8 800 kr

Delaktivitet: Vilda pollinatörer
Genomförare: Bo Ottosson enskild firma i samverkan
Inom delaktiviteten har genomförarna i samråd med ekolog från Länsstyrelsen förberett mark och skapat boplatser för vildbin, insekter, ekoxar och vilda pollinatörer på de tre gårdarna Ludden, Stintorp och Myrtorpet. Syftet har varit att testa olika insatser för att skapa boytor för pollinatörer och informera om hur man kan öka mångfald av insekter för ökat samspel i naturen. Inom delaktiviteten har det anlagts ängar, tagits bort sly, röjts skogsbryn och byggts ekoxekuvöser.
Projektstöd: 26 033  kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 9 900 kr

Delaktivitet: Under ytan- Marin utställning om livet i Östersjön
Genomförare: Naturskyddsföreningen i Söderköping
Inom delaktiviteter har genomförarna skapat en interaktiv utställning om Östersjön. Syftet med utställningen var att öka kunskapen om Östersjön, dess nyckelarter och mående men även reda ut missuppfattningar som förekommer om olika företeelser i havet. Utställningen sattes upp på Edgards på Lagnö (Sankta Annas turistinformation) och var kostnadsfri för besökare. Utställningen planerades och skapades ideellt av Julia Pernes, marinbiolog och upphovsman till projektet. Arbetet och aktiviteterna har bestått av faktasökning och textproduktion, insamling av bildmaterial, grafisk design och tryck av informationsvepor, montering av akvarier med bl.a. spigg och tångsnälla, tillverkning av kreativa installationer, montering av ljudinstallation och marknadsföring. Utställningen blev välbesökt och väldigt uppskattad och uppmärksammades av media. Framöver kommer utställningen lånas ut för visning på bibliotek och skolor.
Projektstöd: 39 400  kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 66 000 kr

Delaktivitet: Förnyelseprojekt Gamleby segelsällskap 2.0
Genomförare: Gamleby segelsällskap
Inom delaktiviteten har Gamleby Segelsällskap genomfört insatser för att utveckla och förnya verksamheten. Syftet med insatsen är att få fler aktiva, bredda verksamheten samt stärka Gamleby som en plats för seglingsintresserade. Inom delaktiviteten har de gjort mindre renoveringar i en lokal för att kunna använda lokalen som klubbhus. De har även breddat verksamheten genom att skapa förutsättningar för övernattning på Ullevi Ö där föreningen förvaltar en fastighet. Här har de satt upp skapat sängplatser och infört ett bokningssystem.
Projektstöd: 38 455  kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 10 000 kr

Delaktivitet: Vägskyltar som berättar
Genomförare: Nyebo markvägs och vägsamfällighet
Inom delaktiviteten har föreningen genomfört insatser för att stärka områdets gemenskap och öka kännedomen om byns historia. Byns vägar som egentligen inte har några officiella vägnamn har för invånarna ändå alltid haft uttalade namn. Genom att skapa gestaltande vägskyltar som är kopplade till varför vägarna fått sina namn ville de väcka nyfikenhet för bygdens historia. De tre vägskyltarna skapades av den lokala konstären Bengt Johansson. Inom delaktiviteten genomfördes även föreläsningar om ”Nyebo förr i tiden”. 
Projektstöd: 23 500  kr
Egen finansiering, ideellt arbete/egna pengar: 20 100 kr

MILOU- Entreprenörskap

Projekt MILOU-Entreprenörskaps syfte har varit att främja näringsliv och entreprenörskapsanda samt bidra till hållbara företag inom Kustlandet. Inom projektet har företagare haft möjlighet att söka stöd för att utveckla befintligt eller nytt företag för ökade försörjningsmöjligheter och utveckling av lokala produkter eller tjänster.