Leader 2014-2022

Kustlandet har drivit ett leaderområde som utgör en del av lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2022. 

Kustlandet under programperiod 2014-2022

Programperioden 2014-2022 är nu inne i en avslutningsfas. Kustlandets budget för programperioden är uppbokat och de projekt som beviljats stöd ska slutredovisa sina projekt senast den 31/12-24. 

 

Beviljade projekt 2014-2022

Här nedan kan ni se vilka projekt som beviljats stöd under den tidigare programperioden. De flesta av projekten är nu avslutade men resultaten lever kvar i området och verksamheterna drivs vidare av projektgenomförande organisationer.