Leader 2014-2022

Kustlandet har drivit ett leaderområde som utgör en del av lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2022. 

Kustlandet under programperiod 2014-2022

Programperioden 2014-2022 är nu inne i en avslutningsfas. Kustlandets budget för programperioden är uppbokat och de projekt som beviljats stöd ska slutredovisa sina projekt senast den 31/12-24.  Kustlandets personal kommer finnas tillgänglig för att hjälpa stödmottagarna med redovisning och slutrapportering.

Denna sida är under uppbyggnad

Text om budget 2014-2022 och resultat