Testa er idé

Har ni en idé som ni skulle vilja utveckla?  Testa er idé nedan för att se om det går att söka stöd hos Kustlandet för att genomföra den. 

Passar er idé vårt område och  utvecklingsstrategi? 

För att se om en idé kan finansieras med stöd från Kustlandet behöva vi stämma av om den bidrar till målen i vår utvecklingsstrategi och var nyttan hamnar.

Geografi

Resultatet och nyttan av projektidén ska hamna i vårt område. Kustlandets område sträcker sig längs ostkusten och  kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.

Se karta

Leadermetoden

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som bygger på  lokala initiativ, lokala förutsättningar och samarbete. Idén ska ha lokal förankring, vara nyskapande och långsiktig. Stort engagemang och ideella insatser kompletterar det ekonomiska stödet. Stämmer projektidén med mycket av detta, eller kunna anpassas till det, kan den bli ett leaderprojekt.

 

Insatsområden

Idén måste måste passa Kustlandets utvecklingsstrategi och insatsområden. Strategin har fyra insatsområdet:

  • Kultur, idrott, fritid och kultur
  • Boende, infrastruktur och kommunikationer
  • Näringsliv och sysselsättning
  • Klimat och miljö

Projektidén kan involvera ett eller flera insatsområden.

Vi tittar även på om insatsen är ett projekt där nyttan tillfaller många eller om nyttan främst är för ett fåtal eller primärt för en organisation. Det avgör hur mycket stöd ni kan söka. 

 

 

 

Några sista checkpunkter

Det finns några sista punkter som vi gärna ser att projekten har i åtanke. Fundera kring hur projektidén förhåller sig till följande punkter.

  • Klimat och hållbarhet
  • Likabehandling och tillgänglighet
  • Jämställdhet och jämlikhet

Det som också är bra att veta är att stödet beviljas i projektform där det är tydligt avgränsat i tid, aktiviteter och från ordinarie verksamhet. Kustlandet beviljar inga stöd över 2,5 miljoner kronor och normalt är projekten betydligt mindre. Det är dock inte storleken som är avgörande utan hur stora resultaten är i förhållande till kostnaden. 

Stämde det in på er idé? Vad kul!
Ni kan beskriva er idé genom att fylla i en intresseanmälan och skicka den till oss.

Men det går även bra att direkt ta kontakt med oss för att bolla er idé.