Projekt Inflyttare 

Inflyttarprojeket är ett projekt som drivs av Kustlandet med fokus att bidra till inflyttning till området. Målsättningen är att genom olika riktade insatser och samverkan attrahera nya invånare till Kustlandskommunerna samt att marknadsföra regionen som en lockande plats att leva, arbeta och bo på. 

 

Om projektet

Inflyttarprojektet är ett landsbygdsutvecklingsprojekt med inriktningen inflyttning. Projektet drivs av Kustlandet och löper under en två års period, 2023-2024. Målsättningen är att genom olika riktade insatser och samverkan attrahera nya invånare till Kustlandskommunerna samt att marknadsföra regionen som en lockande plats att leva, arbeta och bo på.

 

INSATSER

1. ”HEM TILL…X”: PAKETUPPLÄGG INRIKTAT PÅ SPECIFIKT OMRÅDE

Ett aktivitetspaket med insatser inom olika inriktningar riktat mot utvalda pilotområden. Syftet är att dessa olika insatser ska överlappa och klicka in i varandra för att skapa en helhet som stimulerar inflyttning till området. Lärdomarna från pilotområdena ska ligga till grund för en arbetsprocess som sedan kan appliceras vidare på andra områden i Kustlandet.

Delmoment:

– Inventering av öde/tomma hus och lokaler.
Syftet är att identifiera tomma bostäder och därefter verka för att dessa ska bli tillgängliga på bostadsmarknaden, antingen via försäljning eller uthyrning. Matchning med tillgängliga bostäder och personer intresserade av att flytta till området.

– Landsbygdsambassadörer
Hitta landsbygdsambassadörer från området i olika kategorier (hemvändare, entreprenörer, inflyttare etc) som med sina historier kan inspirera andra att ta steget och flytta till platsen.

Samverkan med lokala företag som behöver kompetens
Finnas som en resurs vid rekrytering. Presentera platsen från ett annat perspektiv.
Matcha boenden från inventeringen med nyrekryteringar

 – Marknadsföra platsen
Assistera kommunen och andra lokala aktörer med marknadsmaterial som lyfter platsens fördelar och främjar inflyttning.


Pilotområden:

  • Fliseryd
    Mönsterås Kommun
  • Misterhult-Mörtfors-Blankaholm-Solstadström
    Oskarshamn och Västerviks Kommun

2. KONFERENS MED TEMA INFLYTTNING

Det kommer arrangeras en konferens med temat inflyttning landsbygd för personer i Kustlands regionen som jobbar med eller har ett intresse av dessa frågor.

Syftet är att informera och inspirera inom olika teman som är nyckeln till ökad inflyttning på landsbygden.

Konferensen planeras till höst/vinter 2024. Mer information kommer.

 

3. MARKNADSKAMPANJ SOMMARSTUGEÄGARE

Kampanj för att motivera sommarstugeägare att flytta till eller skriva sig på platsen permanent. Syftet är att belysa fördelarna med att bli åretruntboende och hur detta bidrar till bibehållen service osv på platsen.

Kampanj planeras till våren 2024.

 

 

KONTAKT

Jenny Svendsby
Projektledare
0705 921 342
jenny@kustlandet.se