Så går det till

Från idé till ansökan finns vi på leaderkontoret med och ger er råd. Vi är med och coachar er hela vägen fram till slutrapportering. 

Fyra steg till ditt projekt

Steg 1

Komma igång

Allt börjar med ett lokalt behov. Varför vill ni genomföra idén och är ni fler som har liknande tankar?  Börja med att förankra idén och prata ihop er med andra. Att träffas och tillsammans diskutera en idé eller er plats är första steget i en utvecklingsprocess. Den lokala drivkraften är styrkan i ett framgångsrikt leaderprojekt. Redan i det här tidiga stadiet kan ni kontakta oss på kontoret för hjälpledning med hur ni ska komma vidare.

 

Steg 2

Testa er idé

Har ni kommit en bit på väg och har en klar projektidé kan ni testa den här på vår webbsida. Då får ni snabb feedback på om ni behöver bearbeta projekidén något ytterligare. Har ni inte tagit kontakt med oss på leaderkontoret än, är det hög tid nu.

Steg 3

Skriv ansökan 

Nu är det dags att formulera idén till en ansökan. Ansökan är er projektplan där ni berättar om bakgrunden till projektidén vilka aktiviteter som ska ingå och vad som är projektets mål. Den formella ansökan ska registreras i Jordbruksverkets E-tjänst. Men innan ni registrerar den där kommer ni tillsammans med kontaktperson på vårt kontor ta fram ett utkast till ansökan.

Utkastet till ansökan kommer presenteras för styrelsen under ett beredningsmöte. Vår styrelse går igenom utkastet, ger feedback och en första bedömning om idén passar vår strategi. 

Steg 4

Beslut 

När ansökan är registrerad och komplett efter beredning tas projektet upp för beslut på ett styrelsemöte. När styrelsemötena äger rum kan ni se på kalendern här på webbsidan.  Projektansökan ska vara klar senast två veckor innan ett styrelsemöte för att tas upp för beslut. 

När beslutet är fattat kommer vi höra av oss till er för att berätta hur det gick.  

Vill ni veta mer?