Marcus Läggeberger & Jessica Bertilsson

Marcus & Jessica är landsbygdsambassadörer i inflyttarprojektet och insatsen ”Hem till Fliseryd”. De representerar Fliseryd i Mönsterås Kommun.

 

Marcus & Jessica, Fliseryd

Ett av landsbygdens största problem är att traktens unga vuxna lämnar platsen för att studera på universitet eller högskola. Majoriteten kommer därefter inte tillbaka utan blir antingen kvar på studieorten eller följer jobben till storstäderna. Marcus Läggeberger och Jessica Bertilsson hör inte till denna skara. De gjorde i stället raka motsatsen – de valde att stanna kvar och satsa på sin hemmaort. Numera driver de ett fastighetsbolag med inriktning på hyreslägenheter och är engagerade i samhällsföreningen och lokal politik. Det här är ett par som brinner för att utveckla orten Fliseryd så väl som landsbygden i stort.  


Marcus och Jessica tar emot mig i huset på gården Läggevi i centrala Fliseryd. De berättar att de flyttade in för två år sedan och har sedan dess renoverat med omsorg. De blev nyligen klara med renoveringen, men kvar återstår ytterligare en del av huset. ”Men det får vänta, nu behöver vi en paus från renoveringsprojekt”, säger de båda och skrattar.  

Huset med anor från 1700-talet, är från början en flygel till Läggevi Herrgård.  Huvudbyggnaden brann dessvärre ner 1905, och under 30-talet byggdes i stället flygeln om för att ersätta den. Gården har blivit lite av en släktgård för familjen Läggeberger, då Marcus farfar köpte fastigheten 1937. Numera bor inte bara Marcus och Jessica med familj på gården, utan även Marcus mamma Mona. Mona har dessutom sin porslinsateljé i en av längorna, där hon har både försäljning och kursverksamhet.  

Just det här med renoveringar och fastigheter är inte bara något som Marcus och Jessica sysslar med på fritiden. Det är nämligen grunden för den egna verksamheten. De driver ett bostadsbolag där de framför allt hyr ut lägenheter. Just nu har de ett 60-tal lägenheter i Fliseryd och Timmernabben, och de sköter allting själva: från uthyrning och ekonomi till underhåll och reparationer. ”För oss är det viktigt med det personliga, vi vill leverera en service utöver det vanliga”, berättar Jessica. ”Ja, vi vill kunna erbjuda uthyrning på ett sådant sätt som vi själva skulle vilja ha det”, lägger Marcus till.  

 

Alla kanske inte känner alla, men man känner till de flesta och det gör att det känns tryggt

Marcus startade bolaget av ren tillfällighet. Det hela började med att han köpte ett hyreshus med fem lägenheter i Timmernabben och därifrån har verksamheten gradvis utökats med ytterligare fastigheter. Marcus hade ett finger med i spelet när den lokala ICA-handelns vara eller icke-vara skulle avgöras. Han klev då in som ny fastighetsägare och möjliggjorde de investeringar som krävdes för att butiken skulle klara de moderniseringar som behövdes för att uppfylla de nya bestämmelserna från livsmedelsbranschen. Att värna om det lokala är viktigt för Marcus. Han är utöver entreprenör nämligen även politiskt engagerad och sitter med i kommunfullmäktige. ”Jag har ingen ambition om att göra politisk karriär, men jag tycker det är viktigt att engagera mig i de lokala frågorna för att kunna påverka och få till en positiv utveckling för Fliseryd och Mönsterås kommun”, berättar han. Frågor kopplade till landsbygdsutveckling är extra intressanta för Marcus i och med att han både bor och driver verksamhet på landet. Under vårt samtal tar han upp saker som billigare arbetsavgifter för företag som investerar i landsbygdsområden och en förenklad process för bygglov och byggnation. ”Det här är viktiga frågor, som jag verkligen hoppas får högre prioritet av regering och riksdag. Om landsbygden ska leva så behöver vi göra stora insatser och våga genomföra ordentliga förändringar.” 

Vad är det då som gör Fliseryd till en sådan bra plats? Marcus och Jessica, som båda har bott på orten eller i trakten hela livet, är eniga i att det absolut bästa är tryggheten. ”Alla kanske inte känner alla, men man känner till de flesta och det gör att det känns tryggt.”, säger Marcus. ”Det är en sådan fin sammanhållning här också”, lägger Jessica till. ”Samhällsföreningen är verkligen engagerad och arrangerar många aktiviteter som skapar gemenskap”, fortsätter hon. ”Sedan ligger ju Fliseryd bra till också, vi har bara någon mil ut till E22an och därifrån går det snabbt att ta sig till Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar”.  

”Jag tycker vi har allt vi behöver här på orten. Det finns ICA, en pizzeria, skola och sporthall. Förutom den fantastiska naturen då såklart”, avslutar Marcus.  

Det råder inga tvivel om att Marcus och Jessica sitter på många idéer och brinner för sin bygd. Här finns både energi och skaparlust. Det bådar gott för Fliseryd! 

 

Text och bild: Jenny Svendsby