Discgolf skogsbana

Föreningen Hälsobolaget ska anlägga en 9-håls discgolfbana i ett skogområde på Grännäs IP.

Om projektet

Föreningen Hälsobolaget i Valdemarsvik har tidigare i egen regi etablerat en 9-håls discgolfbana på Grännäs IP.  Discgolfbanan har varit väldigt uppskattat och allt fler har fått upp ögonen för sporten som nu är på stark frammarsch. Föreningen vill nu utveckla banan med ytterligare 9 hål för att skapa en 18 håls bana. De 9-hålen ska anläggas i ett skogsområde i anslutning till friluftsområdet och kompletterar den tidigare anlagda parkbanan. Med en 18 håls bana är det möjligt för föreningen att anordna tävlingar men även skapa en bana som passar såväl nybörjare som aktiva.

Projektets mål

Det övergripande målet med projektet är en ny 9 håls bana i ett skogsområde i anslutning till frilufsområdet,  som kompletterar tidigare anlagd parkbana till en 18 håls bana. Projektet ska främja fritidsaktiviteter, skapa förutsättningar för fler besökar och öka tillgången till service i området.

 

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.11.29-25.09.30

Projekttyp
Projektstöd

Insatsområde
Kultur, fritid, idrott och service

Projektägare
Föreningen Hälsobolaget i Valdemarsvik

Projektledare
Peter Sporre

Webb och sociala medier
Facebook

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
100 000 kronor

Egen finansiering
128 h ideellt arbete

Total finansiering
265 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden