Egentillverkad gelato
på Rodga

Om projektet

Lina Lundqvist driver ett sommarcafé på Rodga Säteri. Från maj till september serveras lunch, smörgåsar, kaffe, bullar och bakverk i kombination med områdets kulturhistoria, hästar och får i närliggande hagar, natur och vandringsleder. Sommaren 2023 fick Lina möjlighet att låna en maskin för småskalig tillverkning av gelato, en slags färskglass, och provade den på kunderna. Försöket var arbetskrävande med den utrustning som stod till buds men blev framgångsrikt. Därifrån föddes idén om att permanenta gelato som en del av caféets utbud. Effektiv och kvalitativ tillverkning kräver dock investeringar i utrustning som Lina inte såg att hon skulle klara på egen hand. Inom projektet, som är beviljat som ett projektstöd till företag, ska nödvändig utrustning för glasstillverkning anskaffas, installeras och driftsättas som gör att café Rodga Spis kan erbjudas en unik ny produkt.

Projektet är en utveckling av företaget café Rodga Spis och bidrar till att stärka företagets konkurrenskraft som besöksmål. Förhoppningen är att det ska leda till fler gäster och en ökad omsättning med bättre lönsamhet. På sikt hoppas de kunna anställa en konditor.

Projektets mål

Målet vid projektets slut är att kunna erbjuda gästerna en unik produkt. En egentillverkad glass sk “gelato” på svensk mjölk och vispgrädde som tillverkas och serveras dagsfärsk.

Projektets kvantitativa mål:
• En utrustning för tillverkning av gelato, installerad och klar att tas i bruk.
• En ny permanent produkt på caféts meny

Projektets kvalitativa mål:
• Ökad kunskap om hantering av maskiner och tillverkning av glass
• Ett utökat och diversifierat produktutbud
• Ökad attraktivitet som lockar fler besökare
• Förutsättningar att utveckla och stärka företaget

 

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.11.30-25.03.31

Projekttyp
Projektstöd till företag
Insatsområde
Näringsliv och sysselsättning

Projektägare
Lina Lundqvist enkild firma

Projektledare
Lina Lundqvist

Webb och sociala medier
Facebook

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kr

Egen privat finansiering
200 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden