Fotboll på landsbygden

Inom projektet ska en existerande modell för att stärka idrottsföreningar, som ska ge dem och deras aktiva förmågan att förnya och utveckla verksamheten, provas. 

Om projektet

Det finns idrotts- och fotbollsföreningar i nästan varje by oavsett hur litet samhället eller byn är. Skälet är enkelt, idrott ger gemenskap och glädje, utmaningar och välbefinnande. Idrotten har en kraftfull kombination av lusten i nuet och samhällsnyttiga effekter. Det märks även i den globala Agenda 2030-deklarationen där idrott lyfts fram som en viktig faktor för en hållbar social utveckling. Idrotten har en viktig roll för attraktiva livsmiljöer och  är en folkrörelse som får hela Sverige att leva och utvecklas. Smålands/Östergötlandsfotbollsförbund vill därför pröva en modell om vilket stöd som kommer att behövas för att hjälpa de föreningar som idag bedriver sin verksamhet i landsbygd att säkerställa deras fortsatta utveckling. 

Projektet har föranletts av en förstudie som genomförts i Östergötland och Småland. Förstudien ledde till att följande föreningar kommer delta i projektet: Blomstermåla IK, Fliseryd IF, IF Stjärnan, Gamleby IF, Ankarsrums IF och Gunnebo IF, NKPG, Kvarsebo IK, Simonstorp IF, Kättinge IF, Bråvalla IK, Kuddby IF, Stegelborgs IF, Östra Ryds IF, Valdemarsvik IF, Gusums IF och Ringarums IF.

Målet med projektet är att prova en existerande modell för att stärka idrottsföreningar, som ska ge dem och deras aktiva förmågan att förnya och utveckla verksamheten.

Om projektet

Projektperiod
22.03.21-24.08.25

Projektägare
Smålands Fotbollsförbund

Projektledare
Ulf Pettersson
ulf.petersson@rfsisu.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
994 000 kronor 

Medfinansiering från RF-SISU Småland 
200 000  kronor

Egen finansiering från Smålands fotbollsförbund
200 000  kronor

Total finansiering
1 394 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar medverkande föreningar bidra med 600 h ideellt arbete. 

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden