Lokal serviceutveckling

Inom projektet kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet. 

Om projektet

Projektet är samverkansprojekt och drivs av Coompanion Kalmar län i leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens hembygd. Bakgrunden till projektet är att antalet dagligvarubutiker i Kalmar län sedan 1996 minskat med 81 butiker eller 37%. Landsbygden behöver service. Butiken gör en ort mer attraktiv och minde sårbar, men landsbygdens butiker är hotade. Ökade kostnader kombinerat med att kunderna håller allt hårdare i plånboken gör vardagen svår för både lanthandlare och gårdsbutiker.

Inom projektet kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet. Många handlare funderar på att öka sina öppettider genom att göra butiken delvis obemannad, men det kan också handla om att erbjuda en fikahörna, laddstolpe för elbilar, turistinformation eller något helt annat. Inom projektet erbjuds också utökat stöd och rådgivning till ”tillsammansföretagare”, till exempel när en bygdeförening vill starta en butik. Nätverk med gårdsbutiker och lanthandlare, liksom att lyfta fram goda exempel, kommer att vara en viktig del i projektet.

Målgruppen är lanthandlare, gårdsbutiker och lokala grupper som vill utveckla service utanför tätorterna i Oskarshamn, Mönsterås, Hultsfred, Högsby, Västervik och Vimmerby kommuner.

De långsiktiga målen är bland annat:

  • En motståndskraftig och hållbar landsbygd med fungerande service och fler arbetstillfällen i området.
  • Bättre ekonomisk hållbarhet för de lokala serviceföretagen.
  • Den lokala ekonomin växer, mer pengar stannar och spenderas på landsbygden.
  • Ökad attraktivitet och engagemang bland såväl boende som turister.

Om projektet

Projektperiod
2022.05.05-2025.03.30

Projektägare
Coompanion Kalmar län

Projektledare
Ann Sellbrink
ann.sellbrink@coompanion.se

Webb och sociala medier
Webbplats: https://coompanion.se/kalmar-lan/lokalservice/

Instagram
Youtube

 

 

Om projektet

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
667 329 kr

Utöver ovanstående beräknar medverkande föreningar bidra med 600 h ideellt arbete. 

 

Total finansiering
667 329 kronor (50 % av totala budgeten)

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden