Lokala Livet-Nyheter med lokalt fokus

 

Om projektet

Inom projektet vill Media Trio AB förbättra servicen för invånare i Valdemarsviks kommun genom en ny digital nyhetssajt med lokalt fokus. Företaget ser att det finns ett behov av lokal nyhetsrapportering från landsbygdsområdena då de stora mediabolagen lägger allt för mycket fokus på de större städerna. Utdelningarna på landsbygden utanför tätorterna dras även ner. Genom att skapa en internetbaserad nyhetssajt med fokus på rapportering från Valdemarsviks kommun vill de vara en stark motvikt mot de större mediebolagen. På nyhetssajten kommer de med tät frekvens lägga ut artiklar om vad som händer  i Valdemarsviks kommun. Det kommer att vara artiklar med nyheter inom olika ämnesområden som speglar samhället i stort och smått, även inslag av grävande journalistik. Nyhetssajten kommer vara kostnadsfri för läsarna. 

På nyhetsportalen kommer det också finnas en evenemangskalender där arrangörer får lägga in evenemang kostnadsfritt. De kommer även involvera det lokala föreningslivet som får skriva om sina verksamheter och publicera sina arrangemang. Insatsen bidrar till att bredda företagets verksamhet samt stärka och framtidssäkra företaget. Inom projektet ska den nya digitala nyhetssajten byggas upp inför lansering. 

 

Projektets mål

Det övergripande målet är att skapa en digital och funktionell nyhetssajt som lockar många återkommande läsare som vill följa lokala nyheter i Valdemarsviks kommun.
Målet är:
– 1 ny nyhetsportal med lokala nyheter som är kostnadsfri för läsare.
– 35 000 nya läsare årligen på vår nyhetsportal (kommuninvånare och besökare)
– 2 nya arbetstillfällen
– Diversifierad verksamhet
– Ökad service för invånare

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
24.01.22-24.08.30

Projekttyp
Projektstöd till företag
Insatsområde
Näringsliv och sysselsättning

Projektägare
Media Trio AB

Projektledare
Thomas Ekh

Webb och sociala medier
Webbplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
130 000 kronor

Egen privat finansiering
130 000 kronor

Total finansiering
260 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden