ORK-amera 2.025

Nu ska ska Oskarshamns roddklubb (ORK) modernisera och utveckla verksamheten för att locka yngre utövare och säkra klubben framtid. 

 

Om projektet

Oskarshamns Roddklubb bildades 1935 och var väldigt aktiv fram till 1970-talet. Lokaler och utrustning från den tiden finns kvar men verksamheten klingade av. Under 2022 planerade man nedläggning av klubben men det fanns ett gäng som såg klubbens miljö och kulturhistoriska och idrottsliga värden. Föreningen återstartades och de började planera för hur verksamheten kan vitaliseras och locka en yngre generation.

Föreningen ska inom projektet modernisera och utveckla verksamheten genom att starta ungdomsverksamhet och bredda utbudet av klubbaktiviteter. Föreningens klubblokal finns på en ö, som arrenderas av Oskarshamns kommun och som är tillgänglig för allmänheten, och nås via en 50 m lång bro. För att klubben ska kunna starta upp ungdomsverksamheten och bredda antalet aktiviteter behöver klubblokalerna byggas om och energieffektiviseras. Utrustning till nya träningsformer inom rodd och SUP-paddling behöver köpas in.   

Projektets mål

Projektets övergripande mål är en modern roddklubb med fräscha lokaler och utrustning som lockar och aktiverar roddare i alla åldrar. Projektet ska bidra till att antalet aktiva roddare ökat och att klubbens överlevnad säkrats genom fler unga utövare.

Projektets kvantitativa mål:
En ny ungdomsverksamhet
En ny verksamhet med SUP-paddling
Ombyggda och anpassade lokaler med nytt omklädningsrum, pentry, portar och belysning
En ny singel kustroddbåt, OS-klass från 2028.
Nya åror till fyrmanna träbåt,  till dubbel trimmer och till singel trimmer.
Fyra SUP-brädor och elva båtar.
Fler medlemmar och utövare

Projektets kvalitativa mål:
Breddat utbud av klubbaktiviteter året runt
Attraktivare verksamhet och lokaler
Utökad och moderniserad utrustning
En starkare förening med fler medlemmar
En starkare social gemenskap i klubben
Mer fritidsaktiviteter för kommuninvånare och besökare

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.11.24-25.07.31

Projekttyp
Projektstöd 

Insatsområde
Kultur, idrott, fritid och service

Projektägare
Oskarshamns roddklubb

Projektledare
Anders Lundin

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
230 500 kronor

Övrig offentlig finansiering
4000 kronor SISU

Egen finansiering
20 000 kronor och 300 timmar ideellt arbete.

Total finansiering
254 500 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten och Kustlandets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden