Sandviken

Fotbollsföreningen Krokeks IF ska bygga ett nytt klubbhus för att utveckla
ungdomsverksamheten i Kolmården.

Om projektet

Fotbollsföreningen Krokeks IF har två anläggningar i Krokek, en som kallas Kullevi där ungdomar i åldern 5-14 år håller till och den andra i området Sandviken där ungdomar från 15 år och uppåt håller till. Anledningen till detta är att föreningen från början endast hade Sandviken men då föreningen och orten växt har det behövts fler ytor och då fick man under -90 talet även området Kullevi. Samhället har sedan dess vuxit än mer och fortsätter även framåt vara en planerad tillväxtort med upp mot hundra invånare de närmaste åren. Sandviken har under de senaste 10 åren kommit att bli en enormt viktigt område för föreningen där det bland annat anordnas en fotbollsturnering för barn i åldern 10-13 år, varje år i augusti. De senaste 4-5 åren har fotbollsturneringen haft ca 85-95 lag på plats med ca 1200 ungdomar både killar och tjejer.

Aktiviteterna på Sandviken och sommarcupen som genomförs där är en viktig del av föreningens verksamhet och möjliggör mycket annat inom klubben. Anläggningens hus, som byggdes på 1950- och 60-talet, är emellertid i dåligt skick och marken har sättningar. Särskilt tjejlagen har påverkats av de dåliga förhållandena då det inte alltid har funnit tillräckligt med omlädningsrum. För att säkra och förbättra dagens verksamhet samt lägga grunden för en vidareutveckling av föreningen behövs nya lokaler. Föreningen har i  samråd myndigheter tagit fram planer och ritningar för en ny byggnad som omfattar omklädningsrum, duschar, toaletter, domarrum, samlingslokal, pentry och kiosk.

Projektets mål

Projektets övergripande mål är ett nytt hus på 200 kvadrat, tillgänglighetsanpassat enligt Boverkets regler. Byggnaden är till för barn- och ungdomslag, särskilt för tjejlag att få dem att fortsätta med fotbollen så länge som möjligt, och gör det även möjligt att utöka antalet tjejlag. Huset ska bland annat omfatta ett omklädningsrum för hemmalag med tillhörande duschar och toalett, ett omklädningsrum för bortalag med tillhörande duschar och toalett, domarrum med två omklädningsytor för damer och herrar, en samlingslokal med pentry samt en WC för besökare.

Projektet har prioriterats av Kustlandet styrelse men väntar på det formella beslutet från Jordbruksverket. Sökande får påbörja projektet men det görs då på egen risk innan de fått det formella beslutet.

Om projektet

Projektperiod
23.11.20-25.03.31

Projekttyp
Projektstöd

Insatsområde
Kultur, fritid, idrott och service

Projektägare
Krokeks IF

Projektledare
Tobias Arén
Daniel Johansson
Christoffer Borgsjö
Mikael Bork

 

Webb och sociala medier
Facebook

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 400 000 kronor

Övrig offentlig finansiering
Norrköpings kommun, 170 000 kronor
Svenska Fotbollsförbundet 100 000 kronor
RF Sisu, 300 000 kronor

Egen finansiering
416 206 kronor
Samt 300 h ideellt arbete

Övrig privat finansiering
Gustavianska Stiftelsen. 350 000 kronor

Total finansiering
2 736 206 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Kustlandets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden