Skärgårdstrollet på Aspöja

Inom projektet ska det skapas ett nytt besöksmål för barnfamiljer på Aspöja.

Om projektet

Inom projektet ska det byggas upp en lekpark/attraktion på Aspöja med inspiration från figurerna och miljön i boken Skärgårdstrollet av Elin Söderholm. Hos ”Skärgårdstrollet på Aspöja” kan barnen få möjligheten att lära sig om naturen och fantisera ihop berättelser som leder till lek. Här ska det finnas möjlighet att kunna klä ut sig till små troll och vissa tider kommer det arrangeras aktiviteter som bland annat innefattar pyssel, korvgrillning och mindre utflykter. Verksamheten kommer drivas av Ulrika Gustafsson, M.Gustafson Lantbruk AB. Idén till projektet grundar sig i att det behövdes mer saker att att göra för barnfamiljer på ön för att locka fler besökare. Ulrika som även driver uthyrningsverksamhet av stugor kommer samarbeta med den lokala restaurangen Forsmans  på Aspöja.

Projektet har beviljats som ett projektstöd till företag där målet är att skapa en attraktion/lekpark, en ny tjänst och ett besöksmål för barnfamiljer på Aspöja.

 

Projektet är beviljat av styrelsen men har ännu inte fått formellt beslut från Jordbruksverket.

 

 

Om projektet

Projektperiod
23.03.24-24.06.30

Projekttyp
Projektstöd till företag

Insatsområde
Näringsliv och sysselsättning

Projektägare
M Gustafsson lantbruk AB

Projektledare
Ulrika Gustafsson

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
146 335 kr

Egen privat finansiering
62 715 kr

Total finansiering
209 050 kr

Leaderstöd till företag består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden