Ställsplats Eriksvik 

Inom projektet ska en ställplatscamping för husbilar anläggas vid Eriksviks hamn, Finnkroken. 

Om projektet: 

Eriksviks Hamn AB driver sedan tidigare en marina med säsongsplatser för båtar, vinterförvaring och verkstad för service och underhåll. Båthamnen är belägen på Södra Finnö, vid Finnkroken med bra läge i Sankt Annas skärgård och bara ett stenkast från Gryts skärgård. På Norra Finnö finns ett stort utbud av service, boende och matservering. På Södra sidan är dock utbudet idag väldigt begränsat och ökad service, butik och restaurang är något som är efterfrågat av boende i område. Med sitt vackra läge ser sökande att hamnen har perfekta förutsättningar för att på sikt bli en populär turistdestination vilket kan ge underlag för  ökad service. För att öka antalet besökare till området och erbjuda en ny tjänt vill sökande anlägga en ställplatscamping för husbilar vid Eriksviks hamn.

Andelen husbilsturister ökar år för år och det ser att platsen vid hamnen har goda förutsättningar att locka besökare då det erbjuder en unik utsikt över hamn och hav.

Projektet har beviljats som ett projektstöd till företag där målet är att anlägga en ställplatscamping med plats för 10 husbilar.

Projektet är beviljat av styrelsen men har ännu inte fått formellt beslut från Jordbruksverket.

 

Om projektet

Projektperiod
23.07.01-24.05.30

Projekttyp
Projektstöd till företag

Insatsområde
Näringsliv och sysselsättning

Projektägare
Eriksviks Hamn AB

Projektledare
Cassandra Danielsson
cassandra@eriksvik.com

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
123 048 kronor

Privat finansiering
184 572 kronor

Total finansiering
307 620 kronor

Leaderstöd till företag består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden