Tillgänglighetsanpassad
discgolfbana

För att underlätta för äldre och personer med begränsad rörlighet att använda discgolfbanan i Östra Ryd ska den tillgänglighetsanpassas. 

Om projektet

Föreningen Östra Ryds IF har anlagt en discgolfbana som har varit välbesökt sedan den anlades 2021. De har gjort anpassningar för barn och damspelare/junior med främre utkastplatser på 10 av 18 hål för att banan ska passa många olika spelare. De har nu även nyligen börjat med ”prova på discgolf för 60+” som varit mycket uppskattat. Här ser föreningen att discgolf kan vara ett sätt att även uppmuntra äldre till spontanidrott. Många passager på banan och på gångvägar mellan hål är dock mycket kuperat och bergigt som även blir halt när det är lite blött. Det gör det mycket svårt för personer med begränsad rörlighet att ta sig runt på banan För att underlätta för äldre att spela discgolf som motionsform vill föreningen inom projektet öka tillgängligheten genom att bygga trappor, spång och broar för att skapa en säker och framkomlig bana. Ytor ska jämnas till då stenar, gropar och stubbar nu utgör en snubbelrisk. Målet är att personer som använder sig av rullator ska kunna ta sig runt banan.

Inom projektet ska det också byggas sittplatser längs med banan för att spelare ska kunna sätta sig och vila. Mitt i banan där flera gångar möts ska man skapa en samlingsplats/stenmjölstorg med bänkar och bord så att det även blir en social mötesplats där man kan sammanstråla och ta en fika. De deltagande i discgolf 60+ gruppen har engagerat sig i utvecklingen av banan och har kommit med många förslag på vad som behöver åtgärdas för att banan ska bli mer tillgänglig för dem och andra aktiva i deras ålder. Föreningen har även varit i kontakt med andra pensionärsföreningar i kommunen för att ta del av deras synpunkter.

Äldre personer kastar discgolf

Projektets mål

Målet med projektet är att discgolfbanan ska ha fått trappor, spång, broar och bänkar och genom det blivit en attraktiv och tillgänglig aktivitet för en ny målgrupp. Föreningen ska skapa en bana som kan erbjuda äldre och personer med begränsad rörliget en fritidsaktivitet som kan leda till ökad livskvalitet och utökat umgänge och social inkludering.

Om projektet

Projektperiod
23.11.28-24.10.30

Projektägare
Östra Ryds IF

Projektledare
Simon Östling 

Webb och sociala medier
Instagram 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
305 850 kronor

Övrig offentlig finansiering
Söderköpings kommun 100 000  kronor
Allmänna arvsfonden  50 150 kr

Egen finansiering
465 h ideellt arbete

Total finansiering
455 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden